Eeläbirääkimistega pakkumise korraldamine Vabrikuväljak 4 hoonestatud kinnistu kasutusse andmisel

Picture1

Hiiu Vallavalitsus otsib pikaajalist kasutajat Vabrikuväljak 4 hoonele, kes teostaks Muinsuskaitsealuses hoones hädavajalikud remontööd ja võtaks selle aktiivsesse kasutusse. Sihtgrupiks on mittetulundusühingud, seltsingud ja heategevuslikud organisatsioonid.

 

Peale esialgsete pakkumiste esitamist toimuvad läbirääkimised, peale mida vormistatakse pakkujate poolt lõplikud pakkumised või loobutakse pakkumise esitamisest.

Pakkumise tulemused kinnitab ja kasutusse andmise otsustab Hiiu Vallavolikogu.

Täpsema info on leitav aadressilt:

http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/Document.aspx?id=37664