Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Jäätmemajandus

Korraldatud jäätmeveost Hiiumaal: http://hiiuvald.ee/valla-majandamine/majandusosakonna-teated/769-korraldatud-jaatmevedu-hiiumaal

Hiiumaa jäätmekoolduseeskiri: https://www.riigiteataja.ee/akt/402102013027
Hiiumaa jäätmekava: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=41235
Jäätmeseadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/114062013006?leiaKehtiv

Hiiumaal tegutseb üks jäätmejaam asukohaga Käina vald Ristivälja küla, mis teenindab kogu saart. Hiiumaa jäätmejaamas pressitakse olmejäätmed kokku ja saadetakse mandrile.
Täpsem informatsioon vastuvõetavatest jäätmetest ja hinnakirjast on leitav aadressilt http://www.hiiuprygila.ee 

Olmejäätmete vedu:
Eesti Keskkonnateenuste (hinnakiri)

Korraldatud jäätmeveo vabastuse taotlus: (pdf, docx)
Avaldus ühise jäätmemahuti kasutamiseks: (pdf, docx)

Ohtlikud jäätmed

Ohtlikud jäätmed tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi. Koduses majapidamises tekkinud ohtlikud jäätmed saab tasuta üle anda kogumisringide ajal määratud vastuvõtukohtades või ohtlike jäätmete kogumiskohta. Ettevõtjad peavad oma ohtlikud jäätmed üle andma jäätmeluba ja ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omavale jäätmekäitlusettevõttele.
Kärdla linnas asub OÜ Hiiu Autotrans poolt opereeritav ohtlike jäätmete vastuvõtupunkt aadressil Sõnajala 11 H. Vastuvõtt toimub E-R 8.00 – 12.00 ja 13.00-16.00, tel. 463 1737.

Elanikkonnalt võetakse vastu järgmised ohtlikud jäätmed:

 • Pliiakud
 • Patareid
 • Päevavalguslambid (ilma pakendita)
 • Säästulambid (ilma pakendita)
 • Vanaõli
 • Värvi- ja lahustijäätmed
 • Ravimid, süstlad
 • Kemikaalid, väetised
 • Happed
 • Leelised
 • Fotokemikaalid
 • Õli-ja kütusefiltrid
 • Reostunud pakend

NB!
ohtlikud jäätmed antakse võimaluse korral üle originaalpakendis;
veendu, et pakend on tihedalt suletud ega leki;
erinevate jäätmete liike ei tohi omavahel segada.

Kasutatud autorehvid

Hiiumaal saab vanu rehve ära anda kahes kohas:

Hiiumaa Jäätmejaamas
T.Türnpuu OÜ Kõrgessaare mnt. 45, Kärdla
Link kaardile: http://rehviringlus.ee/kogumisvork/

Ehitus- ja lammutusjäätmed, suurjäätmed

Ehitus- ja lammutusjäätmete hulka kuuluvad puidu, metalli, betooni, telliste, ehituskivide, klaasi ja muude ehitusmaterjalide jäätmed, sealhulgas ehitamisel ja remontimisel tekkinud ning ehitusobjektil sihtotstarbeliselt mittekasutatavad asbesti ja teisi ohtlikke jäätmeid sisaldavad jäätmed.
Suurjäätmed on suuregabariidilised ja rasked jäätmed (mööbel, WC-potid, vannid, kraanikausid jms). Suurjäätmetena ei käsitleta autovrakke, autoosi sh autorehve, ehitus- ja lammutusjäätmeid, elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid, sh külmikuid, pesumasinaid, arvuteid ja telereid.
Ehitus- ja lammutusjäätmed võetakse vastu Hiiumaa Jäätmejaamas, mida opereerib Hiiumaa Prügila OÜ. Jäätmejaam asub Käina vallas Ristivälja külas. Koduleht: http://www.hiiuprygila.ee

Pakendikontenerite asukohad ja konteinerite liigid Hiiu vallas

Pakendid ja pakendijäätmed tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi ning viia need tähistatud ja selleks ettenähtud pakendikonteineritesse tühjalt, puhtalt ja kokkupressitult.

 

Asula Aadress Suurus Liik
Kalana küla Sadam 0,6 Paber-papp
Kalana küla Sadam 0,6 Segapakend
Kõpu küla Maantee ääres bussipeatus 0,6 Paber-papp
Kõpu küla Maantee ääres bussipeatus 0,6 Segapakend
Kõrgessaare alevik Vallamaja vastas 0,6 Paber-papp
Kõrgessaare alevik Vallamaja vastas 0,6 Segapakend
Kõrgessaare alevik Näkmanni tee 1 juures 0,6 Paber-papp
Kõrgessaare alevik Näkmanni tee 1 juures 0,6 Segapakend
Lauka küla Söökla kõrval 0,6 Paber-papp
Lauka küla Söökla kõrval 0,6 Segapakend
Kärdla linn Heltermaa mnt 25 1,5 Klaas
Kärdla linn Heltermaa mnt 25 0,6 Segapakend
Kärdla linn Nuutri 13 0,6 Paber-papp
Kärdla linn Nuutri 13 1,5 Klaas
Kärdla linn Nuutri 13 0,6 Segapakend
Kärdla linn Sireli tn 1,5 Klaas
Kärdla linn Sireli tn 0,6 Paber-papp
Kärdla linn Sireli tn 0,6 Segapakend
Kärdla linn Tormi 8 0,6 Paber-papp
Kärdla linn Tormi 8 0,6 Segapakend
Kärdla linn Väike-Tiigi 3 Klaas
Kärdla linn Väike-Tiigi 0,6 Paber-papp
Kärdla linn Väike-Tiigi 0,6 Segapakend
       
Kõrgessaare alevik Tervisemaja parkla 2,5 Paber-papp
Kõrgessaare alevik Tervisemaja parkla 2,5 Segapakend
Luidja küla Ranna parkla 0,6 Segapakend
Malvaste Teerist 0,6 Paber-papp
Malvaste Teerist 1 Segapakend
Kärdla linn Kaare tn parkla 2,5 Paber-papp
Kärdla linn Kaare tn parkla 2,5 Segapakend
Kärdla linn Pae 10/12 2,5 Paber-papp
Kärdla linn Pae 10/12 2,5 Segapakend
Kärdla linn Vabaduse tn. parkla 2,5 Paber-papp
Kärdla linn Vabaduse tn. parkla 2,5 Segapakend
Kärdla linn Turuplats 0,6 Segapakend
       
Kõrgessaare alevik Näkmanni tee 3 ja 5 juures   Segapakend
Kõrgessaare alevik AjaO parkla   Klaas
Kõrgessaare alevik AjaO parkla   Paber-papp
Kõrgessaare alevik AjaO parkla   Segapakend
Kõpu küla Kaupluse kõrval   Klaas
Kõpu küla Kaupluse kõrval   Segapakend
Luidja küla Ranna parkla   Klaas
Luidja küla Ranna parkla   Paber-papp
Lauka küla Elumajade taga (Käina tee)   Klaas
Lauka küla Elumajade taga (Käina tee)   Segapakend
Kärdla linn Tormi 2   Klaas
Kärdla linn Tormi 2   Paber-papp
Kärdla linn Tormi 2   Segapakend
Kärdla linn Turuplats   Klaas
Kärdla linn Turuplats   Paber-papp
Kärdla linn Turuplats   Segapakend
Kärdla linn Leigriväljak   Klaas
Kärdla linn Leigriväljak   Paber-papp
Kärdla linn Leigriväljak   Segapakend
Kärdla linn Kiriku parkla   Klaas
Kärdla linn Kiriku parkla   Paber-papp
Kärdla linn Kiriku parkla   Segapakend
Kärdla linn Pae 10/12   Klaas
Kärdla linn Vabaduse 5 parkla   Klaas
Kärdla linn Lubjaahju   Klaas

Mida võib panna pakendikonteinerisse? Juhend

Lisainformatsioon jäätmemajanduse kohta:

Kadri Randmaa
keskkonnaspetsialist
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Tel.: 4636075, 5235887