Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Koera ja kassi omaniku meelespea

Kõik koerte ja kasside omanikud (edaspidi loomaomanik) peavad kinni pidama nõuetest, mis on sätestatud Hiiu valla koerte ja kasside pidamise eeskirjas.

Koeri ja kasse tohib pidada  hoones või piiratud territooriumil selle territooriumi omaniku loal. Seejuures peab tagama, et loom ei pääseks iseseisvalt territooriumi piiridest välja. Koer või kass ei tohi häirida rahu ning rikkuda kaaskodanike vara. Igal loomaomanikul on kohustus koristada koheselt looma tekitatud väljaheited. Juhul kui koer või kass on tekitanud kahju peab loomaomanik hüvitama kannatanule koera või kassi ründest omaniku süül tekitatud materiaalse kahju.

Kõik koerad ja kassid tuleb vaktsineerida marutaudi vastu ning lisaks tuleb jälgida, et loomale tehakse ka korduvvaksineerimised. See nõue tuleb loomatauditõrje seadusest.

Koeraga tohib avalikus kohas, kus see ei ole keelatud, viibida kasutades jalutusrihma. Jalutusrihma pikkus peab tagama teiste isikute ja loomade ohutuse ning kui tegu on agressiivse koeraga peab kasutama ka suukorvi.

Koeraomanikul on kohustus registreerida Kärdla linna territooriumil elav koer vallavalitsuses. Vallavalitsusest saadud registreerimisnumber peab olema kinnitatud kaelarihma külge.