Kohalike maanteede ajutine sulgemine

Alates 25.10.2017 on kõik Hiiu valla kohalikud maanteed seoses teekatte kandevõime nõrgenemisega ajutiselt üle 3,5 T teljekoormusega raskeveokitele liiklemiseks suletud.

Piirang ei laiene AS Selver poebussile ja jäätmeveofirmade prügiautodele kinnitatud marsruutidel liikumisel.
Vedu üle 3,5 tonni teljekoormusega veokitega on erandkorras lubatud vedaja taotluse ja garantiikirja alusel Hiiu Vallavalitsuse poolt väljaantud eriloaga. Eriloaga sätestatakse vedaja kohustus peale veo lõppemist teekatte taastamiseks vähemalt enne loa saamist fikseeritud seisukorda.

Piirang kehtib kuni uue korralduse vastuvõtmiseni.

Korraldus nr.426