Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Märtsikuu Hiiu Vallavolikogu korraline istung

Hiiu Vallavolikogu korraline istung toimub neljapäeval 17. märtsil 2016 algusega kell 16.00 Kõrgesssaare Vaba Aja Keskuses

PÄEVAKORRA PROJEKT


1. Vallavalitsuse infotund
2. Hiiu valla sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord
3. Detailplaneeringu kehtestamine
4. Nõusoleku andmine Hiiu valla omandis oleva kinnistu Uus tn 4 koormamiseks isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks
5. Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine (Rehemäe tee 14)
6. Varalise kohustuse võtmine (kogukonnateenus)
7. Varalise kohustuse võtmine (kalmistute hange)
8. Eelläbirääkimistega pakkumise korraldamine vallavara kasutusse andmisel (Vabrikuväljak 4)
9. Eelläbirääkimistega pakkumise korraldamine vallavara kasutusse andmisel (Vabrikuväljak 2/2a)
10. Hiiu valla 2016.a eelarve - III lugemine
11. Hiiu maakonnaplaneeringu ja KSH aruande kooskõlastamine
12. Muud küsimused