Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Jaanuarikuu Hiiu Vallavolikogu korraline istung

Hiiu Vallavolikogu korraline istung toimub 28. jaanuaril 2016 algusega kell 16.00 Kärdlas Keskväljak 5a

PÄEVAKORRA PROJEKT

1. Vallavalitsuse infotund
2. Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine
3. Kärdla Põhikooli direktori ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise komisjoni moodustamine ja läbiviimise kord
4. Kärdla Põhikooli põhimäärus – I lugemine
5. Vallavara võõrandamise otsuse muutmine
6. Hiiu Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu kinnitamine
7. Abivallavanema kohustustest vabastamine
8. Hiiu Vallavolikogu 27. detsembri 2013 määruse nr 9 „Vallavolikogu esimehe töötasu ja vallavolikogu liikmetele tasu ja hüvituse maksmise kord“ muutmine – I lugemine
9. Üürilepingu lõpetamise läbirääkimiste alustamine
10. Hiiu valla 2016. a eelarve – I lugemine
11. Ettepaneku tegemine konsultatsioonide alustamiseks haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks
12. Vallavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimehe valimine
13. Vallavolikogu kultuuri-, haridus- ja spordikomisjoni aseesimehe valimine
14. Eelarve- ja majanduskomisjoni koosseisu kinnitamine
15. Kultuuri-, haridus- ja spordikomisjoni koosseisu täiendamine
16. Muud küsimused