Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Detsembrikuu Hiiu Vallavolikogu korraline II istung

Hiiu Vallavolikogu istung toimub teisipäeval 29. detsembril 2015 algusega kell 16.00 aadressil Kärdla Keskväljak 5a

PÄEVAKORRA PROJEKT
1. Hiiu Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu muutmine – I lugemine
2. Varade otsustuskorras üleandmine vee-ettevõttele AS Kärdla Veevärk
3. Detailplaneeringu kehtestamine (Toominga maaüksus)
4. Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine (Alato tn 26)
5. Detailplaneeringu koostamise algtamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine (Nõupidamiste maja)
6. Eesti Linnade Liidu volikogu liikme nimetamine
7. Esindajate nimetamine Eesti Linnade Liidu üldkoosolekule
8. Muudatused kultuuri-, haridus- ja spordikomisjoni koosseisus
9. Eelarve- ja majanduskomisjoni koosseisu täiendamine
10. Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste valimine
- eelarve- ja majanduskomisjon
- kultuuri-, haridus ja spordikomisjon
11. Muud küsimused