Detsembrikuu Hiiu Vallavolikogu korraline istung

Hiiu Vallavolikogu korraline istung toimub 17. detsembril 2015 algusega kell 16.00 aadressil Kärdla Keskväljak 5a

PÄEVAKORRA PROJEKT

1. Vallavalitsuse infotund
2. Hiiu valla arengukava 2014 – 2023 uue redaktsiooni kinnitamine – II lugemine
3. Kärdla Ühisgümnaasiumi ümberkorraldamine Kärdla Põhikooliks
4. Hiiu valla ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni arendamise kava 2016 – 2027 kinnitamine – II lugemine
5. Hiiu valla põhimäärus– II lugemine
6. Hiiu Vallavolikogu kodukord – II lugemine
7. Hiiu valla 2015. aasta lisaeelarve – II lugemine
8. Arvelduskrediidi kasutamise lepingu sõlmimine
9. Hiiu valla 2016. aasta eelarve – I lugemine
10. Hiiu Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu muutmine – I lugemine
11. Varade otsustuskorras üleandmine vee-ettevõttele AS Kärdla Veevärk
12. Detailplaneeringu kehtestamine (Toominga maaüksus)
13. Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine (Alato tn 26)
14. Detailplaneeringu koostamise algtamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine (Nõupidamiste maja)
15. Eesti Linnade Liidu volikogu liikme nimetamine
16. Esindajate nimetamine Eesti Linnade Liidu üldkoosolekule
17. Muudatused kultuuri-, haridus- ja spordikomisjoni koosseisus
19. Eelarve- ja majanduskomisjoni koosseisuse täiendamine
20. Muud küsimused