Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Hiiu vallavanema ametisse valiti Reili Rand

Vastavalt Hiiu vallavolikogu 28. oktoobri otsusele korraldati vallavanema ametisse nimetamiseks avalik konkurss, kuhu laekus 11 sooviavaldust. Kvalifitseerimiskomisjon esitas 16. novembri istungil volikogu täiskogule kuus konkursi tingimustele vastavat kandidaati: Aarne Põlluäär, Vahur Luhtsalu, Sven – Erik Veimer, Siim Avi, Reili Rand ja Kaido – Allan Lainurm. Enne nimekirja sulgemist Veimer taandas ennast. Konkursiväliselt esitas Tiit Harjak (IRL) vallavanema kandidaadina Georg Linkovi.

Pärast kõikide kandidaatide sõnavõtte ja volikogu liikmete küsimustele vastamist toimus salajane hääletus. Uus vallavanema kandidaat selgus kohe pärast esimest vooru, kus Georg Linkov sai 9 ja Reili Rand 10 toetushäält. Uus vallavanem, Reili Rand, alustab tööd 30. novembril 2015.

„Usun, et Hiiu vald sai endale juhi, kes suudab Kärdla ja Kõrgessaare kogukondi ühendada ning minna edasi valla tasakaalustatud arengut toetavate tegevustega. Tänan siinkohal kõiki avalikul konkursil kandideerijaid. Kahetsusväärne on fakt, et volikogu IRL fraktsioon ei pidanud ühtegi konkursil edukalt edasi pääsenud kandidaati Hiiu vallavanema ametikoha vääriliseks ja nägid ainuvõimaliku valikuna endise vallajuhi Georg Linkovi naasmist vallavanema ametikohale, kes oktoobri alguses umbusalduse tõttu ametist vabastati “ kinnitas volikogu esimees Margit Kagadze.

16. novembri volikogu istungil algatasid IRL fraktsiooni liikmed koos VL Üks Hiiumaast lahkunud voliniku Aivi Telviku ning sotsiaaldemokraadist voliniku Ivo Eesmaaga umbusalduse volikogu esimehe Margit Kagadze vastu.

„ Umbusalduse aluseks toodud põhjendus, et enne uue koalitsiooni moodustumist ei saa senine volikogu esimees jätkata, ei päde. Valla põhimäärusega sisulist vastuolu ei ole ja pigem on tegemist poliitilise survestamisega. Umbusaldajatest volinike käitumine ei toeta minu arvates soovi taastada Hiiu vallajuhtimises kodurahu ja lükkab fookuse valla sisuküsimustest eemale, „ ütles Kagadze.

Kagadze ei osanud öelda, millisele uuele koalitsioonile umbusaldajad viitasid, kuid läbirääkimised VL Üks Hiiumaa, Keskerakonna ja Reformierakonna fraktsioonide vahel jätkuvad.

 

Margit Kagadze

Hiiu vallavolikogu esimees