Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Novembrikuu Hiiu Vallavolikogu korraline istung

Hiiu Vallavolikogu korraline istung toimub 19. novembril 2015 algusega kell 16.00 Kõrgessaare Tervisemajas

PÄEVAKORRA PROJEKT

1. Vallavalitsuse infotund
2. Määruse kehtetuks tunnistamine
3. Hiiu valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava kinnitamine – I lugemine
4. Kärdla Linnavolikogu 15.08 2013 otsuse nr 217 kehtetuks tunnistamine
5. Laenude refinantseerimine
6. Hiiu valla 2015.a lisaeelarve – I lugemine
7. R. Tobiase nim Kärdla Muusikakooli õppetasu kehtestamine
8. Halduslepingu sõlmimiseks volituse andmine
9. Detailplaneeringu kehtestamine
10. Küsimuse lahendamise delegeerimine
11. Hiiu valla põhimäärus – II lugemine
12. Hiiu Vallavolikogu kodukord – I lugemine
13. Muud küsimused