Kärdla linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2014-2025

Kehtiv kuni 03.01.2016

Ülejäänud arendamis kava materjalidega saab tutvuda siin