Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

KÕPU KOOLIS UUED TUULED

Uuest õppeaastast alustab Kõpu internaatkool õppetööd uue nime all, kuna riigil oli plaan Kõpu kool sulgeda, kuid omavalitsus leidis, et kool ja selle pakutavad teenused on kogukonnale vajalikud, võttis vastu otsuse kool munitsipaliseerida, mistõttu1. septembrist alustab tööd Kärdla Ühisgümnaasiumi Kõpu õppekoht.

Loe edasi: KÕPU KOOLIS UUED TUULED

HIIU VALLA MITTETULUNDUSLIKU TEGEVUSE TOETAMISE KORD

22.mail 2014 võttis Hiiu Vallavolikogu vastu määruse, millega sätestatakse Hiiu valla eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetuse taotlemise, taotluste menetlemise, toetuse eraldamine ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamise kord. Mittetulunduslik tegevus korra mõistes on kasumit mittetaotlev Hiiu valla elanikele suunatud tegevus kultuuri, hariduse, spordi, noorsootöö, sotsiaaltöö, tervise, elukeskkonna, turvalisuse, keskkonnakaitse ja külaliikumise edendamiseks.

Loe edasi: HIIU VALLA MITTETULUNDUSLIKU TEGEVUSE TOETAMISE KORD

SA KÄRDLA SADAM SAI UUE NÕUKOGU LIIKME

Hiiu Vallavalitsus määras SA Kärdla Sadam uueks nõukogu liikmeks alates 01.08.2014 Jüri Ojasoo ning kutsus tagasi nõukogu liikme kohalt Aivar Kogermanni viimase esitatud tagasiastumisavalduse alusel. Jüri Ojasoo tugevuseks nõukogu liikmena on varasem töökogemus SA Kärdla Sadama nõukogus, finantsjuhtimisoskus ning pikaajaline omavalitsuse töökogemus.

SA Kärdla Sadama nõukogus on lisaks Jüri Ojasoole Andrus Ait, Indrek Ulla, Katrin Sarapuu ning nõukogu tööd juhib vallavanem Georg Linkov.

KUULUTATI VÄLJA HIIUMAA TULEVASE RIIGIGÜMNAASIUMI PROJEKTEERIMISHANGE

Riigi Kinnisvara AS (RKAS) kuulutas välja Kärdlas Uus tänav 4/1 asuva koolimaja laiendamise projekteerimise ja ehitusaegse autorijärelevalve riigihanke, millele oodatakse pakkumusi kuni 11. augustini. Ehitustegevusega on plaanis alustada 2015. aasta suvel.

Projekteerimistööde eesmärgiks on olemasoleva koolimaja ühe tiiva ehitamine gümnaasiumihariduse andmiseks sobivaks õppehooneks. Projekteeritav hoone suuruseks on kavandatud ligi 850 ruutmeetrit ja see peab olema õpilasesõbralik ning vastama kõigile kaasaaja nõuetele.

Loe edasi: KUULUTATI VÄLJA HIIUMAA TULEVASE RIIGIGÜMNAASIUMI PROJEKTEERIMISHANGE

KIK TOETAS NELJA HIIU VALLA PROJEKTI

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) otsustas toetada keskkonnaprogrammi raames nelja Hiiu valla esitatud projekti. Projektide kogumaksumus 32 940,40 eurot, millest toetus 27 255,20 eurot. Projektide raames tellitakse Kärdla linnapargi (pindala 5,2ha) ja Kärdla rannapargi (pindala 4,3ha) hooldamiseks 10. aastaks hoolduskavad ning nende raames toimub kaks korda vegetatsiooniperioodi jooksul niitmine ning murdunud puude ning okste koristamine. Jõeranna oja puhastatakse setetest alates Heltermaa-Kärdla-Luidja maanteest kuni suudmeni, mis peaks aitama vältida Jõeranna ojas kalade massilise hukkumist tänu vabale pääsule kudemisaladele ja merele. Nuutri jõe seisundi parandamiseks koostatakse tööprojekt, mis aitab oluliselt kaasa Nuutri jõe seisundi parandamisele, tagamaks kalade kudemiskohta liikumine ja vee sujuv voolavus.

Loe edasi: KIK TOETAS NELJA HIIU VALLA PROJEKTI

Ühiste kavatsuste protokoll alla kirjutatud

28. mail 2014 toimus Kärdla sadama tuulisel sadamakail sümboolse tseremooniaga Hiiu Vallavolikogu poolt heaks kiidetud Ühiste kavatsuste protokolli alla kirjutamine. Protokollis on kokku lepitud mõningad tingimused ja edasised tegevused juhuks kui valmib Loode-Eesti merealadele meretuulepark.

Hiiu Vallavalitsuse poolt kinnitas koostöösoovi oma allkirjaga vallavanem Georg Linkov ning teistelt poolt allkirjastas protokolli Nelja Energia AS juhatuse esimees ning Hiiumaa Offshore Tuulepark OÜ juhatuse liige Martin Kruus.