Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Detailplaneeringute avalikud väljapanekud (vastu võetud vallavavalitsuse 05 märtsi 2014 istungil )

Võeti vastu Suureranna küla Soomänni, Männiranna ja Lepasoo maaüksuste detailplaneering vastavalt Dagopen OÜ Projektbüroo tööle nr 13-55. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 14. - 27.aprill 2014.

Võetu vastu Kärdla linna Käina mnt 23e maaüksuse detailplaneering vastavalt Visahing Designer Agency tööle nr 2-01-2011A.Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 14. - 27.aprill 2014.

Võeti vastu Tammistu küla Lepiku maaüksuse detailplaneering vastavalt Dagopen OÜ Projektbüroo tööle nr 13-61. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 14. - 27.aprill 2014.

Detailplaneeringute avalikud arutelud

Hiiu Vallavalitsuses korraldati 10.veebruaril Kärdla linna Hiiu tn 23 maaüksuse detailplaneeringu avalik arutelu. Avaliku väljapaneku perioodil ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitatud. Avalikul arutelul osalenutele tutvustati senist planeeringu menetlust ja planeeringu põhilahendust.

Hiiu Vallavalitsuse Kõrgessaare teeninduspunktis korraldati 11.veebruaril Mardihansu küla Liivaranna maaüksuse detailplaneeringu avalik arutelu. Avaliku väljapaneku perioodil ettepanekuid ega  vastuväiteid ei esitatud. Avalikule arutelule osalejaid ei saabunud.

Toimunud hanked

Kärdla linna tänavavalgustuse hooldustööd 2016-2018

Hiiu valla investeerimislaenude refinantseerimine

Kõrgessaare päevakeskuse ruumide rekonstrueerimine

Lauka küla raamatukogu ruumide kohandamine

Tahkuna tuletorni remont - restaureerimistööde teostamine

Kõpu, Ristna, Tahkuna tuletornida kassa- ja läbipääsusüsteemid

Heakorra- ja haljastustööd Kärdlas

Kärdla kultuurikeskuse kinosaali rekonstrueerimise I etapp- projekteerimine

Ristna tuletorni operaatorteenuse osutamine

Tahkuna tuletorni operaatorteenuse osutamine

Jõeranna oja seisundi parandamise tööprojekt

Investeerimislaenu võtmine

Tervise– ja loomekeskuse sh Eesti toidu avastuskeskuse loomise teostatavus- ja tasuvusanalüüs

Kärdla Keskväljaku ja linnaruumi arhitektuurivõistlus

Hiiu valla varakindlustus

IT-Teenuse ostmine

Jõeranna oja seisundi parandamiseks keskkonnamõju eelhinnangu koostamine

Kaubiku soetamine kasutusrendi korras

Audiitorteenus Hiiu valla majandusaasta aruannete auditeerimiseks

Kärdla sotsiaalkeskuse (Pargi 3) arhitektuurivõistlus

Transporditeenuse hankimine õpilaste veoks

Kärdla Kultuurikeskuse kinosaali digitaalse projektsioonisüsteemi ja lisaseadmete hankimine

Nuutri jõe seisundi parandamise tööprojekt

Sadama tänava lõigu rekonstrueerimine koos projekteerimisega

Hiiu Valla jaoskonnad

Jaoskond nr 1 Kärdla
Kärdla Kultuurikeskus, Rookopli 18, valimisjaoskonna esimees Elle Kriiska, telefonid: 5281211, 58845255

liikmed:
 Svea Pilvik
 Evi Kõster
 Sirje Ojasoo
 Aasa Saarna
 Arnold-Aare Kivisikk
 Kairi Priit

asendusliikmed:
 Urve Mäeots
 Helena Paat

Jaoskond nr 2 Kõrgessaare
Kõrgessaare raamatukogu, Tööstuse tee 16a, valimisjaoskonna esimees Leelo Sarapuu, telefonid: 5149036, 58845256

liikmed:
 Elna Pähn
 Siiri Kruus
 Lii Romandi
 Mare Karilo
 Rosilje Saame
 Grete Nigu

asendusliikmed:
 Hille Kõrm
 Merle Samuel