Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Tuulepargi koostööleping ja selle lisad

Nelja Energia ASi, OÜ Hiiumaa Offshore Tuulepark ja Hiiu valla vahelise koostöölepingu projekt ja lisad. Koostöölepingu ettevalmistamine on Hiiu vallavolikogu poolt vallavalitsusele ülesandeks pandud 28. mail 2014 sõlmitud ühiste kavatsuste protokolliga (ÜKP), mis näeb ette, et kahe aasta jooksul pärast ÜKP jõustumist sõlmitakse protokolli täitmiseks vajalikud lepingud. Hiiu vallavalitsus kasutas koostöölepingu koostamisel advokaadibüroo Glimstedt õigusabi, et tagada lepingu sõlmimisega Hiiu valla huvide kaitstus. Koostööleping on Hiiu vallavalitsuse poolt üle antud Hiiu vallavolikogule, volikogu menetleb koostöölepingut vähemalt kahel lugemisel.

Hiiu vald kutsub 8. märtsil kell 16.00 Kärdla kultuurikeskuses toimuvale keskkonnamõju hindamise aruande avalikule arutelule kaasa mõtlema. Tutvustuse järgselt on võimalik arutada ka koostöölepingu sisu üle ning saada vastuseid tekkinud küsimustele.

4Energia koostöölepingu projekt
Asutamisleping
Põhikiri
Annetusleping
Lisa 1 - Tuulepargi kaart