Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Hiiu vallavanem Reili Rand võttis tööle nõuniku

Täna, 7. aprillil, alustab Hiiu vallavanema nõunikuna tööd Margit Kagadze, kellega sõlmitakse tööleping vallavanema volituste ajaks.
“Margitil on mitmete organisatsioonide eestvedajana kogemused nii strateegilises planeerimises, avalike suhete korraldamises kui osalemises rahvusvahelistes koostööprojektides. Hindan kõrgelt tema laiapõhjalist kompententsi ning oskust näha valla arendamisel tervikpilti. Usun, et tema liitumine Hiiu vallavalitsusega muudab meeskonna tugevamaks,“ kinnitas Hiiu vallavanem Reili Rand.

Margit Kagadzel on Tartu Ülikooli teadusmagistrikraad pedagoogikas. Viimaste aastate jooksul on ta läbinud mitmeid juhtimiskoolitusi ning lõpusirgel on osalemine kohalike omavalitsusjuhtide arenguprogrammis. Kagadze on alates 2013. aastast Hiiu vallavolikogu liige ning sealhulgas täitnud vallavolikogu esimehe ülesandeid. Asudes tööle vallavanema nõunikuna, tuleb seadusest tulenevalt Kagadzel volikogu liikme staatus selleks perioodiks peatada.

Nõuniku peamisteks tööülesandeks on:
- valla arengukava ja teiste arengudokumentide väljatöötamise ja täiendamise koordineerimine;
- Hiiu Vallavalituse avalike suhete korraldamine, Hiiu Vallavalitsuse kodulehe ja teiste infokanalite sisuline arendamine;
- Hiiu valla mainekujunduse ja turismialase tegevuse koordineerimine;
- koostöö koordineerimine sõprusomavalitsustega, ettepanekute tegemine välissuhete korraldamiseks ja arendamiseks;
- osakondadeülese koostöö ja teabevahetuse korraldamine.

Vallavanema nõuniku ametikoht kinnitati Hiiu vallavolikogu poolt Hiiu Vallavalitsuse struktuuri käesoleva aasta alguses.