Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Hiiu valla arenguseminar 24. märtsil

Mida me tulevikus tahame? Just selle küsimuse üle arutleme üheskoos Hiiu valla arenguseminaril 24. märtsil algusega kl 10.00 Kärdla Kultuurikeskuses.

Arenguseminaril vaadatakse üle valla arengukavas püstitatud eesmärgid, nende senine käekäik ning tulevikuperspektiivid. Arutelud toimuvad viies töörühmas arutelusid veavad töörühmade juhid koostöös väliste ekspertidega:
Töörühm I: valitsemine ja kodanikuühiskond (Töörühma juht: Aili Küttim)
Töörühm II: majandus, arendus ja planeerimine, taristud ja ühendused )Töörühma juht: Tiit Harjak)
Töörühm III: sotsiaalhoolekanne ja tervishoid (Töörühma juht: Inge Talts)
Töörühma IV: haridus ja noorsootöö, kultuur, sport ja vaba aeg (Töörühma juht: Margit Kagadze)
Töörühm V: turism ja mainekujundus (Töörühma juht: Jaanus Berkmann)
Arenguseminari orienteeruv kestvus on kuni kl 13.30ni

Hiiu valla arengukavaga 2014-2023 on võimalik tutvuda siin: https://www.riigiteataja.ee/akt/405012016012
Osalema on oodatud kõik vallaelanikud!