Hiiu valla Nõmme külast sai Reigi-Nõmme

Kohalike volikogude valimistulemuste kinnitamisel hakkas kehtima Eesti uus asustusjaotus, mis toob kaasa ka muudatused aadressides.
Riigihalduse ministri 16. oktoobri 2017 määrusega „Asustusüksuste nimistu ning nende
lahkmejoonte määramine“ muudeti ühe valla piires mitme samanimelise küla tekkimise vältimiseks külade nimesid.
Arvestades, et suur osa sama nimega küladest Hiiumaal on ajaloolised, otsustas
kohanimenõukogu mitte muuta nimepaaridest või ühest nimekolmikust rahvaarvult ja
territooriumilt suurima küla nime. Seetõttu ei muudetud Hiiumaal kõigi üheksa küla nime, kus nimi kordub. Senist nime jäävad kandma neli nimekaimudega küla: Emmaste valla Harju küla, Käina valla Nõmme ja Selja küla ning Hiiu valla Kurisu küla.


Kohanimenõukogu tegi 14. septembri ettepaneku viie Hiiumaa valla küla nime muutmiseks, täiendades neid eristava täiendiga (nn hargtäiend):
Hiiu valla Nõmme küla uueks nimeks saab Reigi-Nõmme küla – täiend tuleneb Reigi kihelkonna nimest,
Emmaste valla Kurisu küla muudetakse Emmaste-Kurisu külaks,
Emmaste valla Selja küla muudetakse Emmaste-Selja külaks,
Pühalepa valla Harju küla muudetakse Pühalepa-Harju külaks,
Pühalepa valla Nõmme küla (Kärdla linna piiril Nõmme tänava naabruses) nimi muudetakse Kärdla-Nõmme külaks.
Omavalitsused Eestis on linnad ja vallad. Asulad jaotatakse küladeks, aleviteks, alevikeks ja vallasisesteks linnadeks. Kuna asula piir ei pruugi kattuda omavalitsuse piiriga ja asulate piire Hiiumaal ei ole muudetud, siis jätkub olukord, kus Kärdla linna ja Pühalepa valla piiril paiknenud Nõmme tänav/küla on jaotatud kahe erineva asula vahel.
Hiiumaal on jätkuvalt vallasisene linn Kärdla, alevikud Kõrgessaare ja Käina ning 182 küla.