Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Kärdla Lasteaia elektri- ja nõrkvooluseadme rekonstrueerimine. I etapp

2014. aasta suvel läbiviidud projekti raames teostati Kärdla lasteaias järgmised tööd:

  • Peajaotuskilbi osaline rekonstrueerimine ja jaotuskilpide JK1 ja JK2 asendamine uute vastu;
  • Peajaotuskilbi ja kilpide JK1 ja JK2 vaheliste kaablite asendamine;
  • Peakaitsme vähendamine 80 A-le ja uue liitumiskilbi (Elektrilevi OÜ) paigaldus ning peakilbi ja liitumiskilbi vahelise kaabli paigaldus;
  • Jaotuskilpide JK3 ja JK4 osaline rekonstrueerimine (vahetati välja kaitselülitid);
  • Vanade grupiliinide ülemõõtmine ja vigaste kohtade korrastamine;
  • Vigaste ühenduste korrastamine; - Mittekorras pesade asendamine;
  • Tööde käigus tekkivate süvendite (sein, lagi, põrand) täitmine, tasandamine ja viimistlemine;
  • Tehtud töödele teostati kontrollmõõtmised, väljastati nõuetekohasuse tunnistus;
  • Koostati omanikujärelevalve aruanne.

Projekti maksumus kokku: 10 656 eurot (toetuse summa 9 057,60 eurot)

 eas-sisemin logo