Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Liikumisaktiivsuse tõstmine treeningvõimaluste mitmekeskistamise kaudu

LEADER Meede 3: Uuenduslik kogukond

Projekti käigus teostatakse järgmised tegevused ja investeeringud:

Projekti tulemusel teevad sportimisega seotud ühendused koostööd, kaasates passiivseid kogukonna liikmeid tervislikku liikumist tutvustavatesse treeningutesse seeläbi tõstes passiivsete kodanike võimekust oma tervist hoida ja parandada.
Et luua kõigile sihtgruppidele motiveerivad võimalused tegeleda liikumisharrastustega vabas õhus, paigaldatakse Kärdlasse Hausma tee alguses planeeritud avalikus kasutuses olevale virgestusalale päikesepaneelidega töötav valgustus, mis võimaldab turvaliselt treenida ka pimedal ajal.

Projektipartnerite abil kaardistame sihtgrupid, kellel puudub ujumisoskus ja anname neile võimaluse omandada ujumise algtõed. Samuti anname ujumisoskusega inimestele lisateadmisi meres ujumiseks, mis on Hiiumaal uus, kuna varasemat ei ole Hiiumaal ujumiskoolitusi meretingimustes läbi viidud. Nende tegevustega aitame kaasa uppumissurmade ära hoidmisele.

Projekti käigus rajatakse Kärdlasse Hausma tee algusesse ujumissild, mis tagab mugava vettemineku ja loob eelduse ujujate arvu kasvuks, samuti tõstes sellega kodanike võimekust oma tervist hoida ja parandada.

Projekti eesmärk ja oodatav tulemus:

Kodanikele on antud paremad võimalused oma tervist hoida ja parandada, luues sellega eeldused produktiivsemaks tööeluks ja kvaliteetsemaks eraeluks. Hea tervis mõjutab majanduslikku produktiivust nii indiviidi, ettevõtte kui rahvamajanduse tasemel. Samuti väheneb koormus sotsiaalsüsteemile.

Kvaliteetsete vaba aja veetmise võimaluste loomine annab hoogu turismisektorile pakkudes lisaväärtust Hiiumaad külastavatele sise- ja välisturistidele.

Projekti abikõlbulik maksumus kokku: 12 628,66 eurot

 

hkk leadereesti eu leader hor rgb small