Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Hajaasustuse programmi 2017 taotluste kinnitamine

8. juunil lõppes hajaasustuse programmi 2017 taotluste vastuvõtt, mille eesmärgiks oli hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.
Hiiu vallale laekus tähtajaks 21 taotlust, millest 13 said toetust täies mahus. Valiku tegi Hiiu Vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon, kes kasutas EASi poolt välja töötatud hindamisjuhendit.

Programmist toetati järgmisi valdkondi:
1. veesüsteemid
2. kanalisatsioonisüsteemid

Üks taotlus esitati elektrisüsteemide ja kaks juurdepääsuteede valdkonnale, kuid kahjuks 2017. aastal nendele projektide toetamiseks raha ei jätkunud.

Hajaasustuse programmi taotluste hindamise tulemused on kättesaadavad valla dokumendisüsteemis: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=52175

Taotlejatega on võetud ühendust, et täpsustada üle lepingute sõlmimine ja maksete tegemine.