Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

18 PROJEKTI SAAVAD TOETUST

Lõppes hajaasustuse programm 2016, mille eesmärgiks oli hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.
Hiiu vallale laekus tähtajaks 26 taotlust, millest 17 said toetust täies mahus ja üks osaliselt. Valiku tegi Hiiu Vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon, kes kasutas EASi poolt välja töötatud hindamisjuhendit.

Programmist toetati järgmisi valdkondi:
1. veesüsteemid
2. kanalisatsioonisüsteemid
3. juurdepääsuteed
4. autonoomsed elektrisüsteemid

Hajaasustuse programmi taotluste hindamise tulemused on kättesaadavad valla dokumendisüsteemis: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?org=599&unit=2

Taotlejatega on võetud ühendust, et täpsustada üle lepingute sõlmimine ja maksete tegemine.