Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Hajaasustuse programm 2016

Hiiu maavanem kuulutab hajaasustuse programmi 2016. aasta taotlusvooru avatuks alates 1. aprillist 2016. Hiiumaal saavad toetust taotleda Emmaste, Käina, Pühalepa ja Hiiu valla hajaasustuses asuvate majapidamiste alalised elanikud.

Programmi eesmärk ja toetatavad tegevused 2016. aastal.
Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Programmist toetatakse järgmisi valdkondi:
1. veesüsteemid
2. kanalisatsioonisüsteemid
3. juurdepääsuteed
4. autonoomsed elektrisüsteemid

Kui suur on toetus?
Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot.

Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti abikõlblikest kuludest.

Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka ajavahemikus 2011-2015 hajaasustuse elektriprogrammist, hajaasustuse veeprogrammist ning hajaasustuse programmist saadud toetuse summa. Varasemate mitut majapidamist hõlmanud projektide puhul jagatakse saadud toetus arvestuslikult majapidamiste vahel võrdselt.

Kes saavad toetust taotleda?
Programmi raames saavad taotlejaks olla füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:
taotleja alaline elukoht on hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;
taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult vähemalt taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist alates kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.

Taotlusi võetakse vastu alalise elukoha järgses kohalikus omavalitsuses, kus jagatakse ka infot ja nõu taotlemise kohta. Taotluste esitamise tähtpäev on 1. juuni 2016. a.

Täpsem informatsioon toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude kohta ning taotlusvormid on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kodulehel http://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/, Hiiu Maavalitsuse kodulehel http://hiiu.maavalitsus.ee/hajaasustuse-programm ja Hiiu Vallavalitsustes.