Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

HIIU VALLA JA KÄINA VALLA ÜHINEMISLEPING

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 10, haldusreformi
seaduse § 4 lõike 2, Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 91, Käina Vallavolikogu
ettepaneku Hiiu Vallavolikogule, Emmaste Vallavolikogule ja Pühalepa Vallavolikogule algatada
haldusterritoriaalse korralduse muutmine (Käina Vallavolikogu 24.8.2016 otsus nr 103) ja Hiiu
Vallavolikogu 8.9.2016 otsuse nr 297 ühinemisläbirääkimistega nõustumise kohta ning Pühalepa
Vallavolikogu 25.10.2016 otsuse nr 38 „Läbirääkimiste alustamisest keeldumine“ ja Emmaste
Vallavolikogu 31.10.2016 otsusest nr 159 „Seisukoha võtmine Käina Vallavolikogu 24. august
2016 otsuse III 103 ,,Omavalitsuste ühinemisläbirääkimiste kohaldamine" kohta ning sellele
järgnenud ühinemisläbirääkimiste tulemused, Hiiu vald ja Käina vald (edaspidi ühinevad
omavalitsused) kinnitavad ühinemislepingu (edaspidi leping).

Loe edasi: HIIU VALLA JA KÄINA VALLA ÜHINEMISLEPING

KÕRGESSAARE VALLA JA KÄRDLA LINNA ÜHINEMISLEPING


KINNITATUD
Ühinemise osas:
Kõrgessaare Vallavolikogu 15. aprill 2013 otsusega nr 112;
Kärdla Linnavolikogu 15. aprill 2013 otsusega nr 199.

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 10, Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 9 1 , kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seaduse ning arvestades, et

  • haldusterritoriaalse korralduse muutmise all tuleb mõista uue haldusüksuse moodustamist ja/või haldusüksuste arvu vähenemist;
  • ühinevad omavalitsusüksused on olnud pikemat aega huvitatud ühinemisest, pidanud vastavaid läbirääkimisi ning koostanud ühise finantsstrateegia prognoosi aastani 2017;
  • Kõrgessaare Vallavolikogu on 08. veebruaril 2013 oma otsusega nr 107 teinud Kärdla linnale ettepaneku haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks läbi ühinemismenetluse, mille tulemusena moodustub uue haldusüksusena uus vald;
  • Kärdla Linnavolikogu on 21. veebruaril 2013 oma otsusega nr 189 nõustunud Kõrgessaare Vallavolikogu ettepanekuga haldusterritoriaalse korralduse muutmise kohta läbi ühinemismenetluse, mille tulemusena moodustub uue - haldusüksusena uus vald;
  • käesolev leping ja selle lisad pandi avalikkusele tutvumiseks välja 14. märtsist 2013 kuni 04. aprillini 2013, et tagada avalikkusele lepingu ja selle lisadega tutvumine. Avalikkusele anti võimalus ettepanekute ja vastuväidete esitamiseks;
  • Kõrgessaare Vallavolikogu korraldas 05. aprillist 2013 kuni 07. aprillini 2013 oma territooriumil elanike küsitluse, mis viidi läbi Kõrgessaare Vallavolikogu 11. märtsi 2013 määrusega nr 74 kinnitatud «Elanike arvamuse väljaselgitamise - korra» alusel ja mis andis ühinemisele ja piiride muutmisele toetava tulemuse;
  • Kärdla Linnavolikogu korraldas 05. aprillist 2013 kuni 07. aprillini 2013 oma territooriumil elanike küsitluse, mis viidi läbi Kärdla Linnavolikogu 11. märtsi 2013 määrusega nr 44 kinnitatud «Elanike arvamuse väljaselgitamise korra» alusel ja mis andis ühinemisele ja piiride muutmisele toetava tulemuse;
  • Kõrgessaare valla elanike poolt esitatud ettepanekud ja vastuväited on Kõrgessaare Vallavolikogu poolt läbi arutatud ning osaliselt arvestatud;
  • Kärdla linna elanike poolt esitatud ettepanekud ja vastuväited on Kärdla Linnavolikogu poolt läbi arutatud ning osaliselt arvestatud;

sõlmivad Kõrgessaare vald, vallavolikogu esimehe Aili Küttim isikus ja Kärdla linn linnavolikogu esimehe Ivo Eesmaa isikus käesoleva ühinemislepingu (edaspidi Leping) alljärgnevas:

Loe edasi: KÕRGESSAARE VALLA JA KÄRDLA LINNA ÜHINEMISLEPING