Kaasav eelarve 2018

Hiiu Vallavolikogu kehtestas 17.11.2016 määrusega nr 80 „Hiiu valla kaasava eelarve menetlemise korra“.
Kaasav eelarve on hea võimalus öelda sõna sekka, kuidas kasutada valla eelarvest 15 000 eurot nii, et see teeks heameelt võimalikult paljudele Hiiu valla elanikele. See on võimalus lahendada mõni silmajäänud murekoht või viia ellu päris uus mõte. Juhul, kui sul ei ole omal ideed, tasub kindlasti anda oma hääl idee eest, mis kõige rohkem meeldib ja tundub vajalik.


Teiste linnade ja valdade kogemuste varal saab näidetena välja tuua, mida kaasava eelarvega on korrastatud: bussiootekodasid, mänguväljakuid, avalikult kasutatavaid spordirajatisi, jalgradu, jalgrattahoidjaid, sildu, koerte parke, parke, vaateplatvorme, toetatud avalikke üritusi jne.
Seega, kui on hea ettepanek, tuleks see esitada vallale. Ettepanekuid hinnatakse lähtuvalt alljärgnevatest kriteeriumitest:
• vajalikkus ja olulisus Hiiu vallale;
• teostatavus eelarveaasta jooksul;
• jätkusuutlikkus;
• kulutuste põhjendatus ja eelarve läbipaistvus;
• teostaja varasem edukus sarnaste tegevuste elluviimisel.
Ettepaneku esitamisel peab olema märgitud:
• esitaja (nimi, kontakttelefon ja e-posti aadress);
• nimetus (lühike fraas, mis kirjeldab ettepaneku sisu);
• olulisus (millise valla probleemi lahendab või millise uue võimaluse loob);
• lühikirjeldus (mil viisil ettepanek ellu viiakse, kas ettepanek on teostatav 12 kuu jooksul, milline on teostaja taust ja varasem kogemus);
• eelarve (ettepaneku teostamise hinnanguline maksumus)
• muu oluline teave, mida idee hindajal oleks oluline teada.
Ettepanekuid võib esitada vallavalitsusele volis.ee keskkonnas, digitaalselt kinnitatud e-kirja (See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.) teel või paberkandjal (aadressil Keskväljak 5a, Kärdla). Samuti võib tulla kohale vallamajja Keskväljak 5 või Kõrgessaare majja Kõpu tee 8.
Ühe ettepaneku minimaalne hinnanguline suurus on 1000 eurot, seega võib ühel perioodil saada toetust mitu objekti või projekti.

Ettepanekute esitamise tähtaeg on 20. september. Pärast ettepanekute tegemist hindab vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon neid eelpooltoodud kriteeriumite alusel ning kõik sobivad ettepanekud lähevad rahvahääletusele. Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on rahvahääletuse ajal Eesti rahvastikuregistri andmetel Hiiu valla territooriumil. Enim hääli saanud idee või ideed viiakse ellu. Seega, iga hääl loeb ning valla elanik otsustab kuhu investeeritakse. Rahvahääletusel enim toetust leidnud idee realiseerimise korraldab idee esitaja või vallavalitsus.
Ettepanekute lõplik paremusjärjestus selgub rahvahääletuse tulemusel hiljemalt 30. oktoobriks.
Tule tee head mõtted teoks!