Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Koostööoskusi kogemas ja õppimas

4. jaanuaril toimus Kärdla Põhikooli töötajatele meeskonnakoolitus „Üheskoos tugevamalt edasi!“. Õppepäeva viisid läbi Merike ja Margo Mitt koolitusfirmast Mastery OÜ. Koolitaja kodulehelt http://www.mastery.ee võime lugeda: „Ühine tähendusrikas koostöökogemus võimaldab igal meeskonnaliikmel läbi analüüsi leida olulisi õpimomente, saada praktilisi mudeleid igapäevaellu ning teadvustada oma rolli ja vastutust meeskonnas.“ Sama ideed kandis ka meie koolituspäev. Muutuv ühiskond tingib muutused haridussüsteemis ja koolis ning toob kaasa vajaduse uute ideede ning meetodite järele. Tänane õpetaja seisab sageli väljakutsete ees, mis vajavad erilist lähenemist ja erinevaid lahendusi, seda nii töös õpilastega kui suhetes kolleegidega. Et neis väljakutsetes arukalt ja sarnaselt toimida, on oluline, et omaksime ühtseid väärtushoiakuid ja põhimõtteid, oskaksime märgata oma arenguruumi ning tugevusi. Nende oskuste avastamiseks ja õppimiseks pakkus koolituspäev mitmeid võimalusi. Toimus erinevaid koostööülesandeid nii looduses kui siseruumides, ikka selleks, et õppida paremini tunnetama iseennast ja kaaslasi ning kogeda seeläbi meeskonna ühtsust. Igast ülesandest sai läbi analüüsi leida olulisi õppimiskohti, saada praktilisi oskusi igapäevatöösse, mõista oma rolli ning asetust kollektiivis. Töövõtted olid loovad, sisaldades ja sidudes nii praktilisi kui loomingulisi oskusi. Igaühel oli võimalus eneseväljenduseks ja oma arvamuse avaldamiseks ning valesid vastuseid ei olnud. Nii oli võimalik kogeda erinevaid tundeid, näha emotsioone, kuulda toetavat nõu ja head huumorit. Päev lõppes ühise refleksiooniga, mille käigus sai igaüks olla sõnaga kastja ja kastetava rollis ning võtta enesega kaasa tubli annuse mõtlemisainest. Usun, et iga osaleja leidis sellest päevast enda jaoks mõne tarkusetera, mis on abiks üheskoos ühise eesmärgi suunas liikumisel.
Tiia Palmiste
Kärdla Põhikooli klassiõpetaja

Projekti, meeskonnakoolitus ”Üheskoos tugevamalt edasi”, rahastati ESF programmi „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“ tegevuse „Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine“ meetme „8.6 Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste rakendumiseks“; TAT kood: 2014-2020.1.02.001002.02.15-0002, raames 1800 euroga.

elinnove