Toimunud hanked

Kärdla linna tänavavalgustuse hooldustööd 2016-2018

Hiiu valla investeerimislaenude refinantseerimine

Kõrgessaare päevakeskuse ruumide rekonstrueerimine

Lauka küla raamatukogu ruumide kohandamine

Tahkuna tuletorni remont - restaureerimistööde teostamine

Kõpu, Ristna, Tahkuna tuletornida kassa- ja läbipääsusüsteemid

Heakorra- ja haljastustööd Kärdlas

Kärdla kultuurikeskuse kinosaali rekonstrueerimise I etapp- projekteerimine

Ristna tuletorni operaatorteenuse osutamine

Tahkuna tuletorni operaatorteenuse osutamine

Jõeranna oja seisundi parandamise tööprojekt

Investeerimislaenu võtmine

Tervise– ja loomekeskuse sh Eesti toidu avastuskeskuse loomise teostatavus- ja tasuvusanalüüs

Kärdla Keskväljaku ja linnaruumi arhitektuurivõistlus

Hiiu valla varakindlustus

IT-Teenuse ostmine

Jõeranna oja seisundi parandamiseks keskkonnamõju eelhinnangu koostamine

Kaubiku soetamine kasutusrendi korras

Audiitorteenus Hiiu valla majandusaasta aruannete auditeerimiseks

Kärdla sotsiaalkeskuse (Pargi 3) arhitektuurivõistlus

Transporditeenuse hankimine õpilaste veoks

Kärdla Kultuurikeskuse kinosaali digitaalse projektsioonisüsteemi ja lisaseadmete hankimine

Nuutri jõe seisundi parandamise tööprojekt

Sadama tänava lõigu rekonstrueerimine koos projekteerimisega