Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Projekteerimistingimuste väljastamine detailplaneeringu olemasolul (Pargi tn 3)

Hiiu Vallavolikogu 29.12.2016 otsusega nr 329 väljastati projekteerimistingimused valla omandis olevale Pargi tn 3 kinnistule olemasoleva ja kasutusest välja jäänud hoonestuse lammutusprojekti koostamiseks ning kehtiva detailplaneeringu täpsustamiseks lähtuvalt korraldatud arhitektuurivõistluse võidutööst. Kinnistul paiknevate hoonete näol on tegu pikalt kasutusest väljas olevate hoonetega, mida ei ole muinsuskaitse alla võetud. Oluline linnaruumi osa linna peamisel liikumiskoridoril (Sadam-Keskväljak) on avalikust kasutusest väljas ning rikub linnapilti. Vallal on esimese sammuna kavas koostada lammutusprojekt alal paiknevate ehitiste kohta. Projekti käigus mõõdistatakse hooned ning paralleelselt uuritakse hoonete ajalugu, materjale, detaile ja väärtust. Kogutud info põhjal on võimalik kaaluda lammutusotsuse tegemist iga üksikobjekti kohta eraldi. Kui mõne hoone kohta ilmnevad olulised asjaolud (näiteks märkimisväärne kultuuriväärtus) siis lammutusotsust teha ei saa. Otsusega on võimalik tutvuda internetis aadressil: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=46035

Hiiu Vallavalitsus ootab igasugust Pargi tn 3 hoonestust puudutavat ajaloolist informatsiooni, pilte ja mälestusi.
Kontaktinfo: Jürgen Vahtra 53038128