Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Kärdlas Väike-Sadama 16 detailplaneeringu kehtestamine

Hiiu Vallavolikogu 22. mai 2014 otsusega nr 78 kehtestati Kärdlas Väike-Sadama 16 maaüksuse detailplaneering. Planeeringuga liidetakse olemasolevad Väike-Sadama tn 16 ja Väike sadama tn 14a maaüksused üheks maaüksuseks ja määratakse ehitusõigus ühe uue hoone püstitamiseks koos olulisemate arhitektuurinõuete, vajalike tehnovõrkude planeerimise, liikluskorralduse lahendamise ning vajalike servituutide ja kitsenduste ulatuse seadmisega. Detailplaneeringu koostamisel on lähtutud Kärdla linna üldplaneeringust, kus kinnistu asub detailplaneeringu kohustusega elamu- ja ärimaal. Planeeritav ala jääb Kärdla sadama lähipiirkonda. Detailplaneeringuga kavandatakse ühe hoone ehitamist lubatud suurima ehitusealuse pindalaga 500 m² ja lubatud suurima kõrgusega maapinnast 8,0 m. Planeerimisprotsessi käigus on hangitud nõuetekohased kooskõlastused ja korraldatud planeeringu avalik väljapanek perioodil 07.-20. aprill 2014, mille käigus vaided ega ettepanekuid ei esitatud. Otsusega on võimalik tutvuda: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/document.aspx?id=16704 

Keskväljak-Hiiu-Eha-Põllu vahel asuva kvartali detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine Kärdla Keskväljaku osas (eelnõu)

Hiiu Vallavalitsus on alustanud Kärdla Linnavolikogu 19.08.1999 otsusega nr 208 kehtestatud Keskväljak-Hiiu-Eha-Põllu vahel asuva kvartali detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamise eelnõu menetlemist. Detailplaneering ei sea Keskväljaku osas ehitusõigust, seda pole ellu viidud ning selle lahendus on iganenud. Hiiu Vallavalitsuse eesmärk on väljakuala arendamisel lähtuda arhitektuurivõistluse tulemusel valitud põhilahendustest. Olenevalt järgnevate sammude ulatusest ja mõjust otsustatakse alale avaliku menetluse käigus projekteerimistingimuste andmine või algatatakse uus detailplaneeringu menetlus. Otsusega on võimalik tutvuda internetis aadressil: https://atp.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?o=599&o2=11806&itm=46065

Vallavalitsus ootab eelnõu osas kuni 31. jaanuarini seisukohti või vastuväiteid.
Kontaktinfo: Jürgen Vahtra 53038128 See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Kõpu küla Mäekalda maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Hiiu Vallavalitsuse 1. aprilli korraldusega nr 115 algatati detailplaneeringu koostamine Kõpu küla Mäekalda (katastritunnus: 39201:001:2992) 8.88 ha suurusel maaüksusel eesmärgiga jagada maaüksus, muuta sihtotstarve ning määrata elamukrundile ehitusõigus elamu ja abihoonete ehitamiseks koos olulisemate arhitektuurinõuete, vajalike tehnovõrkude planeerimisega, liikluskorralduse lahendamisega ning vajalike servituutide ja kitsenduste ulatuse seadmisega. Planeeringuala asub osaliselt Kõpu küla miljööväärtuslikul alal. Kavandatava planeeringulahendusega ei taotleta Kõrgessaare valla üldplaneeringu muutmist.

Korraldusega saab tutvuda: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=25307

Kõpu küla Mäekalda maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Hiiu Vallavolikogu 19. novembri otsusega nr 205 kehtestati Kõpu küla Mäekalda (katastritunnus: 39201:001:2992) maaüksuse detailplaneering vastavalt Dagopen Arhitektuuribüroo OÜ tööle nr 15-19. Planeeringuga eraldatakse 8.88 ha suurusest maatulundusmaa maaüksusest olemasolevate väikeehitistega elamumaa krunt ning määratakse sellele hoonestusala ja ehitusõigus maksimaalselt 7-le hoonele, ehitusaluse pindalaga kuni 450 m2 koos olulisemate arhitektuurinõuete, vajalike tehnovõrkude planeerimisega, liikluskorralduse lahendamisega ning vajalike servituutide ja kitsenduste ulatuse seadmisega. Planeeringuala asub osaliselt Kõpu küla miljööväärtuslikul alal. Planeering on kooskõlas üldplaneeringuga. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitatud.
Otsuse ja kehtestatud planeeringulahendusega saab tutvuda aadressil:
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/Document.aspx?id=33315

Kõpu küla Mäekalda maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiu Vallavalitsuse 9. septembri korraldusega nr 412 võeti vastu Kõpu küla Mäekalda (katastritunnus: 39201:001:2992) maaüksuse detailplaneering vastavalt Dagopen Arhitektuuribüroo OÜ tööle nr 15-19. Planeeringuga eraldatakse 8.88 ha suurusest maatulundusmaa maaüksusest olemasolevate väikeehitistega elamumaa krunt ning määratakse sellele hoonestusala ja ehitusõigus maksimaalselt 7-le hoonele, ehitusaluse pindalaga kuni 450 m2 koos olulisemate arhitektuurinõuete, vajalike tehnovõrkude planeerimisega, liikluskorralduse lahendamisega ning vajalike servituutide ja kitsenduste ulatuse seadmisega. Planeeringuala asub osaliselt Kõpu küla miljööväärtuslikul alal. Kavandatava planeeringulahendusega ei taotleta Kõrgessaare üldplaneeringu muutmist.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 30. september – 14. oktoober 2015, mil kõigil on võimalik planeeringulahenduse kohta esitada ettepanekuid või vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise korral ja huviliste olemasolul arutatakse tekkinud küsimusi avalik arutelu käigus 15. oktoobril 2015 kell 16.00 Hiiu Vallavalitsuses (Keskväljak 5a, Kärdla 92413).
Planeeringulahendusega saab tutvuda aadressil:
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/Document.aspx?id=25307