Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Kärdla linna Väike-Sadama tn 16 maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine

Hiiu Vallavolikogu 20. märtsi 2014 otsusega võeti vastu Kärdla linna Väike-Sadama tn 16 maaüksuse detailplaneering vastavalt DAGOpen OÜ Projektbüroo tööle nr 13-45.

Planeeringu koostamise eesmärgiks on liita olemasolevad Väike-Sadama tn 16 ja Väike-Sadama tn 14a maaüksused üheks krundiks ning määrata ehitusõigus kuni ühe 500 m2 ehitusaluse pindalaga ning kuni 8 m kõrguse hoone püstitamiseks koos olulisemate arhitektuurinõuete, vajalike tehnovõrkude planeerimisega, liikluskorralduse lahendamisega ning vajalike servituutide ja kitsenduste ulatuse seadmisega.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub perioodil 07.-20.aprill 2014. Planeeringuga on avaliku väljapaneku perioodil võimalik tutvuda Hiiu Vallavalitsuses (Keskväljak 5a Kärdla Hiiu vald Hiiumaa) ja http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/document.aspx?id=13173

Ettepanekuid ja vastuväiteid võib kirjalikult või e-posti teel esitada Hiiu Vallavalitsusele avaliku väljapaneku perioodi lõpuni.