Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Luidja küla Gregory maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine

Hiiu Vallavalitsuse 29.06.16 korraldusega nr 292 võeti vastu Luidja küla Gregory maaüksuse (katastritunnus: 39201:002:0004) detailplaneering millega määratakse 1,01 ha suurusele elamumaa sihtotstarbega maaüksusele hoonestusala ja ehitusõigus elamu ning abihoonete püstitamiseks. Kavandatu on kooskõlas Kõrgessaare valla üldplaneeringuga. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 20.07.2016–3.08.2016 ja avalik arutelu 4.08.2016 kell 16.00 Hiiu Vallavalitsuses (Keskväljak 5a, Kärdla 92413).
Vastuvõetud planeeringu ja korraldusega saab tutvuda internetis aadressil:
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=41316