Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Reigi küla Kootsaare maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine

Hiiu Vallavalitsuse 25. mai korraldusega nr 227 võeti vastu Reigi küla Kootsaare maaüksuse (katastritunnus: 39201:004:0721) detailplaneering. Planeeringu eesmärk on jagada 33.72 ha suurune maatulundusmaa maaüksus ning sellega moodustatakse kaks elamukrunti, millele määratakse ehitusõigused elamute ja abihoonete ehitamiseks koos olulisemate arhitektuurinõuete, vajalike tehnovõrkude planeerimisega, liikluskorralduse lahendamisega ning vajalike servituutide ja kitsenduste ulatuse seadmisega. Planeeringuala asub täielikult Kõrgessaare-Mudaste hoiualal ning on Keskkonnaameti poolt kooskõlastatud. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 15.06.2016–29.06.2016 ning avalik arutelu 30.06.2016 kell 16.00 Hiiu Vallavalitsuses (Keskväljak 5a, Kärdla 92413). Vastuvõtmise korralduse ja planeeringuga saab tutvuda:
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/Document.aspx?id=40029