Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Kaleste küla Vidriku maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine

Hiiu Vallavalitsuse 04.05.16 korraldusega nr 189 võeti vastu Kaleste küla Vidriku maaüksuse (katastritunnus: 20401:001:0073) detailplaneering millega muudetakse maatulundusmaa sihtotstarbe elamumaaks ja määratakse ehitusõigus hoonete püstitamiseks. Planeeringuala hõlmab ca 2,28 ha suurust valdavalt metsaga kaetud maa-ala, mis läänest piirneb hoonestatud kinnistuga. Kavandatav planeeringulahendus on kooskõlas Kõrgessaare valla üldplaneeringuga. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 25.05–08.06.2016 ja avalik arutelu 09.06.2016 kell 16.00 Hiiu Vallavalitsuses (Keskväljak 5a, Kärdla 92413).

Planeeringuga saab tutvuda Hiiu Vallavalitsuses ja internetis aadressil: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=39258