Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Kärdla linna Pikk tn 47 detailplaneeringu vastuvõtmine

Hiiu Vallavalitsuse 6. aprilli 2016 korraldusega nr 143 võeti vastu Kärdla linna Pikk tn 47 maaüksuse (katastritunnus: 37101:008:0580) detailplaneering. Olemasolevast ja hoonestatud 7138 m² suurusest maaüksusest eraldatakse 1720 m2 ja 2153 m2 suurused elamukrundid ning määratakse kummalegi ehitusõigus kuni kolme hoone püstitamiseks ehitusaluse pinnaga kuni 250 m2. Kavandatu on kooskõlas Kärdla Linnavolikogu 21.06.2012 määrusega nr 35 „Kärdla linna üldplaneering”. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 27.04.2016 – 11.05.2016 ja avalik arutelu 12.05.2016 kell 16.00 Hiiu Vallavalitsuses (Keskväljak 5a, Kärdla).
Vastuvõtmise korralduse ja planeeringuga saab tutvuda:
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=38285