Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Kärdla linna Sadama tn 23 maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine

Hiiu Vallavalitsuse 30. märtsi korraldusega nr 131 võeti vastu detailplaneering Kärdla linnas Sadama tn 23 (katastritunnus: 37101:003:0064) maaüksusel. Tegemist on miljööväärtuslikul alal asuva 1217 m2 suuruse elamumaaga. Planeeringuga kavandataske kuni kahe eluhoone püstitamine maksimaalse ehitusaluse pinnaga 350 m2. Maaüksus on olemasolevates piirides eksisteerinud enne Kärdla Linnavolikogu 21.06.2012 määrusega nr 35 kehtestatud „Kärdla linna üldplaneeringut”. Kavandatav hoonestus ühtib ümbritsevaga ning vastab Kärdla linna üldplaneeringu maakasutuse juhtfunktsioonile.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 20.04.2016–04.05.2016 ja avalik arutelu 05.05.2016 kell 16.00 Hiiu Vallavalitsuses (Keskväljak 5a, Kärdla 92413).

Korralduse ja planeeringulahendusega saab tutvuda aadressil:
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=37995