Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Ülendi küla Kuivalauka maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine

Hiiu Vallavalitsuse 23. märtsi korraldusega nr 106 võeti vastu Ülendi küla Kuivalauka maaüksuse (katastritunnus: 39201:001:3680) detailplaneering maaüksuse sihtotstarbe muutmiseks ning ehitusõiguse määramiseks. Planeeringuala näol on tegu mereäärse 4,66 ha suuruse maatulundusmaaga, millel asub vana vundamendikoht. Detailplaneeringuga määratakse maaüksusele vastavalt üldplaneeringule ehitusõigus kuni kolme hoone püstitamiseks ehitusaluse pinnaga kuni 300 m2. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 11.04.2016–25.04.2016 ja avalik arutelu 26.04.2016 kell 16.00 Hiiu Vallavalitsuses (Keskväljak 5a, Kärdla 92413).

Vastuvõtmise korralduse ja planeeringuga saab tutvuda:

http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=37738