Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Valli tn 11 detailplaneeringu vastuvõtmine

Hiiu Vallavalitsuse 2. märtsi korraldusega nr 84 võeti vastu detailplaneering Valli tn 11 (katastritunnus: 37101:002:0950) maaüksusel. Tegemist on miljööväärtuslikul alal asuva 3388 m² suuruse elamukrundiga, millel asub pooleliolev kehtiva ehitusloaga elamu. Planeeringuga jagatakse kinnistu kaheks krundiks ja määratakse uutele kruntidele ehitusõigus elamute ja abihoonete püstitamiseks. Koos elamumaa sihtotstarbega määratakse kruntidele 5% ulatuses ärimaa sihtotstarve, et tulevikus väikeses mahus pakkuda kodumajutuse teenust. Kavandatav planeeringulahendus on kooskõlas Kärdla linna üldplaneeringuga.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 24.03.2016– 07.04.2016 ja avalik arutelu 08.04.2016 kell 16.00 Hiiu Vallavalitsuses (Keskväljak 5a, Kärdla 92413).

Korralduse ja planeeringulahendusega saab tutvuda aadressil:
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/Document.aspx?id=37133