Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Luidja küla Luidja maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine

Hiiu Vallavalitsuse 15.02.2016 korraldusega nr 51 võeti vastu Luidja küla Luidja maaüksuse (katastritunnus: 39201:002:2670) detailplaneering maatulundusmaast elamukrundi eraldamiseks, ning sellele ehitusõiguse määramiseks. Planeeringuala hõlmab 3.48 ha suurust valdavalt metsaga kaetud maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksust, mida ümbritsevad hoonestatud kinnistud. Planeeringuga eraldatakse maaüksuse põhjaosast ca 1 ha suurune elamukrunt, kuhu nähakse ette kuni viis hoonet kogupindalaga kuni 450 m2. Kavandatavad muutused planeeringualal on kooskõlas Kõrgessaare valla üldplaneeringuga. Avalik väljapanek ajavahemikul 03.03–17.03.2016 ja avalik arutelu 18.03.2016 kell 16.00 Hiiu Vallavalitsuses (Keskväljak 5a, Kärdla 92413). Planeeringuga saab tutvuda internetis aadressil: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=36525