Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Reigi küla Kootsaare-Otsa detailplaneeringu vastuvõtmine

Hiiu Vallavolikogu 28. jaanuari 2016 otsusega nr 226 võeti vastu detailplaneering Reigi küla Kootsaare-Otsa (katastritunnus: 39201:004:0878) 4619 m2 suurusel hoonestatud maaüksusel eesmärgiga määrata krundi ehitusõigus. Planeeringuala on hoonestatud ja asub täielikult hoiualal. Koostatav planeeringulahendusega tehakse ettepanek Kõrgessaare valla üldplaneeringu muutmiseks, mis seisneb hoonestusala määramises krundi piirile lähemale kui 20 m. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 22. veebruar - 21. märts 2016 ja avalik arutelu 22. märtsil 2016 kell 16:00 Hiiu Vallavalitsuses (Keskväljak 5a, Kärdla 92413).
Vastuvõtmise otsuse ja detailplaneeringuga saab tutvuda:
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=36125