Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Kärdla linna Alato tn 26 maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine

Hiiu Vallavolikogu 29. detsembri otsusega nr 220 võeti vastu Kärdla linnas Alato tn 26 maaüksuse (katastritunnus: 37101:013:0300) detailplaneering millega määratakse maaüksusele ehitusõigus 3 hoone ehitamiseks kokku kuni 330 m2 -se ehitusaluse pindalaga. Planeeringuala näol on tegu 1155 m2 suuruse 100% elamumaa sihtotstarbega katastriüksusega, mis asub Kärdla linna üldplaneeringu järgse elamumaa juhtfunktsiooniga maa-alal. Planeeringulahendusele ei rakendada Kärdla Linnavolikogu 21.06.2012 määruse nr 35 „Kärdla linna üldplaneering” lk 18 nõuet detailplaneeringute koostamisele, mille kohaselt „elamumaa juhtfunktsiooniga maa-alal on elamukrundi minimaalseks suuruseks 1500 m²” kuna maaüksus on eksisteerunud olemasolevates piirides, enne Kärdla linna üldplaneeringu kehtestamist ning sellele on Hiiumaa Arhitektuuribüroo poolt 26.10.1990 koostatud arhitektuur-planeerimise ülesanne ning sidumisprojekt, mis näitavad, et maa-alale on juba algselt eluhoonestust kavandatud. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 10. jaanuar – 7. veebruar 2016 ja avalik arutelu 8. veebruaril kell 16:00 Hiiu Vallavalitsuses (Keskväljak 5a, Kärdal 92413).

Otsuse ja planeeringulahendusega saab tutvuda ka aadressil: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=34718