Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Paope küla Toominga maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine

Hiiu Vallavolikogu 17. septembri otsusega nr 188 võeti vastu Paope küla Toominga maaüksuse (katastritunnus: 39201:002:0700) detailplaneering vastavalt Dagopen Arhitektuuribüroo OÜ tööle nr 15-20. Planeeringu koostamise eesmärgiks on maaüksuse sihtotstarbe muutmine ja ehitusõiguse määramine 0,44 ha suurusel maatulundusmaa maaüksusel. Planeeringuga kavandatakse antud maa-alal kehtiva üldplaneeringu muutmist elamukrundi miinimum suuruse osas, kuna olemasoleva maaüksususe suurendamine naaberkinnistute arvel ei ole praktiliselt võimalik ning ehitusõiguse määramine olemasolevate hoonestatud kruntide vahele ei mõju negatiivselt olemasolevale asustusele ega kujuta tavapärasest suuremat ohtu keskkonnale.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 5. oktoober kuni 2. november 2015, mil kõigil on võimalik Hiiu Vallavalitsuses planeeringulahendusega tutvuda ja soovi korral esitada ettepanekuid või vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise korral arutatakse tekkinud küsimusi avalik arutelu käigus 3. novembril 2015 kell 16.00 Hiiu Vallavalitsuses (Keskväljak 5a, Kärdla 92413).
Otsuse ja planeeringulahendusega saab tutvuda ka aadressil: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/Document.aspx?id=30771