Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Kärdla linna Lubjaahju tn 3 detailplaneeringu vastuvõtmine

Hiiu Vallavalitsuse 29. juuli 2015 korraldusega nr 345 võeti vastu Kärdla linnas Lubjaahju tn 3 (katastritunnus: 37101:001:0560) detailplaneering vastavalt Dagopen Arhitektuuribüroo tööle nr 14 – 42. Ca. 7400 m2 planeeringuala asub üldplaneeringujärgsel miljööväärtuslikul alal. Hetkel kehtib maaüksusele „Lubjaahju tänava ja Nuutri jõe vahelise maa-ala detailplaneering" (DAGOpen OÜ töö nr. 05-159). Detailplaneeringuga kavandatakse Rannapaargu kohvik-ööklubi laiendamist terrassi ja majutusosa näol. Ühtlasi on lahendatud avalik parkimisala lähtudes parkimisvajaduse kasvust. Planeeringulahendus on kooskõlas Kärdla linna üldplaneeringuga. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 17. – 31. august 2015 ning selle käigus laekunud ettepanekuid ja vastuväiteid arutatakse avalik arutelu käigus, mis toimub 2. septembril 2015 kell 16:00 Hiiu Vallavalitsuses (Keskväljak 5a, Kärdla 92413)

Korralduse ja vastu võetud detailplaneeringuga saab tutvuda internetis aadressil:
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=29536

 

TÄIENDUS (04.09.2015): Avaliku väljapaneku käigus ettepanekuid ja vastuväiteid ei esitatud ning avalikul arutelul arutelupunktid ja osalejad puudusid.