Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Detailplaneeringu vastu võtmine Kärdlas Vabaduse tn 6 ja Vabaduse tn 8 maaüksustel

Hiiu Vallavalitsuse 20. mai korraldusega nr 192 võeti vastu detailplaneering Kärdla linna Vabaduse tn 6 ja Vabaduse tn 8 (katastritunnused: 37101:002:0004, 37101:002:0005) maaüksustel vastavalt Dagopen Arhitektuuribüroo tööle nr 14-25. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks ärimaa sihtotstarbega maaüksustele ehitusõiguse määramine uute ehitiste püstitamiseks. Kavandatav planeeringuala asub Kärdla üldplaneeringujärgsel miljööväärtuslikul alal hõlmab ca. 3500 m2 Planeeringualal asub valgustite kauplus ja sanitaartehnika kauplus. Planeeringuga nähakse ette tulevane hoonestus, liikluskorraldus, trassid ning juurdepääsud. Kavandatavad ruumilised muutused on kooskõlas Kärdla linna üldplaneeringuga.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 5. – 18. juuni 2015 ja avalik arutelu 19. juulil 2015 kell 16:00 Hiiu Vallavalitsuses (Keskväljak 5a, Kärdla 92413).

Planeeringuga saab tutvuda: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/Document.aspx?id=27023