Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Mudaste küla Jürna maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ning avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiu Vallavalitsuse 30.08.17 korraldusega nr 351 võeti vastu Mudaste küla Jürna maaüksuse (katastritunnus 39201:004:0265, kinnistu nr 1261833) detailplaneering vastavalt DAGOpen OÜ tööle nr 16-02. Planeeringuga moodustatakse elamumaa reservmaa juhtfunktsiooniga alal kolm uut elamumaa maaüksust suurustega vahemikus 1,28–1,43 ha ning kaks maatulundusmaa maaüksust. Kõigile kolmele elamukrundile on lubatud ehitada kuni 3 hoone maksimaalse ehitusaluse pinnaga kuni 500 m2. Põhihoonete maksimaalne korruselisus on kuni kaks ning kõrgus kuni kaheksa meetrit. Ühele ehituskeeluvööndist välja jäävale maatulundusmaa maaüksusele on lubatud ehitada kuni 60 m2 ehitusaluse pinnaga aiamaja. Valminud planeeringulahendus on saanud vajalikud kooskõlastused. Hiiu Vallavalitsuse 04.10.2017 korralduse nr 398 alusel (http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=54835) toimub detailplaneeringu avalik väljapanek 19.10–02.11.2017 ja avalik arutelu 06.11.2017 kell 16.00 Hiiu Vallavalitsuses (Keskväljak 5a, Kärdla 92413). Vastu võetud planeeringuga saab tutvuda Hiiu Vallavalitsuses kohapeal või internetis aadressil: https://atp.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?o=599&o2=11806&itm=53743