Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Mägipe küla Tuuru maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine

Hiiu Vallavalitsuse 15.08.17 korraldusega nr 329 võeti vastu Kõpu küla Tuuru maaüksuse (katastritunnus 39201:001:0254) detailplaneering. Planeeringulahendusega eraldatakse 15.26 ha suurusest hoonestatud maatulundusmaa maaüksusest 2 ha suurune elamukrunt ning määratakse sellele ehitusõigus kuni 3 elukondliku hoone püstitamiseks maksimaalse ehitusaluse kogupindalaga 400 m2. Planeeringulahendus on vastavuses üldplaneerinuga. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 06.09–20.09.2017 ja huviliste olemasolul avalik arutelu 28.09.2017 kell 16.00 Hiiu Vallavalitsuses (Keskväljak 5a, Kärdla 92413). Korralduse ja planeeringuga saab tutvuda internetis aadressil:
http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=53239