Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Detailplaneeringu vastuvõtmine Paope külas Pauna maaüksusel

Hiiu Vallavalitsuse 28.06.17 korraldusega nr 267 võeti vastu Paope küla Pauna maaüksuse (katastritunnus: 39201:002:3761; kinnistu nr: 553433 ) detailplaneering vastavalt AA Arhitektid OÜ tööle nr DP16-04. Kinnistul soovitakse olemasolev ja kasutusest väljas olev hoonestus lammutada ja ning püstitada uued hooned. Detailplaneeringuga määratakse maaüksusele ehitusõigus kuni viie hoone püstitamiseks ehitusaluse kogupindalaga kuni 500 m2. Planeeringuga kavandatavad ruumilised muutused on kooskõlas üldplaneeringuga. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 24.07.2017–07.08.2017 ja huviliste olemasolul avalik arutelu 14.08.2017 kell 16.00 Hiiu Vallavalitsuses (Keskväljak 5a, Kärdla 92413). Korralduse ja vastuvõtmise otsusega saab tutvuda internetis aadressil: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=51870