Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Kärdla linna Väike-Sadama tn 1d ja sellega edelast piirneva ala detailplaneeringu vastuvõtmine

Hiiu Vallavalitsuse 24.05.17 korraldusega nr 198 võeti vastu Kärdla linna Väike-Sadama tn 1d ja sellega edelast piirneva ala detailplaneering vastavalt Dagopen AB tööle nr 16-21. Planeeringulahendusega nähakse ette maaüksuse jagamine ning ehitusõiguse määramine muuseumi hoidla ehitamiseks ehitusaluse pinnaga kuni 1000 m2. Alal kehtib hetkel Lubjaahju 3a ja Väike-Sadama 1d maaüksuste detailplaneering (Klotoid OÜ töö nr. 1110-60) mille kohaselt on maaüksusele kavandatud täies ulatuses parkla. Tänapäeval ei ole piirkonnas näha sellist parkimisvajaduse kasvu ning suuremahulise parkla rajamisest soovitakse loobuda. Planeeringulahendusele on hangitud vajalikud kooskõlastused ning see on kooskõlas Kärdla linna üldplaneeringuga. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 14.06.2017–28.06.2017 ja huviliste olemasolul avalik arutelu 3.07.2017 kell 16.00 Hiiu Vallavalitsuses (Keskväljak 5a, Kärdla 92413). Korralduse ja vastuvõtmise otsusega saab tutvuda internetis aadressil: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=50776