Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Kärdla linna Rehemäe tee 10a detailplaneeringu vastu võtmine

Hiiu Vallavalitsuse 18.04.17 korraldusega nr 132 võeti vastu detailplaneering Rehemäe tee 10a 2703 m2 suurusel hoonestamata tootmismaa maaüksusel (katastritunnus: 37101:005:0540) vastavalt AA Arhitektid OÜ poolt koostatud tööle nr DP16-05. Vastu võetud planeeringulahendusega on lubatud maaüksusele ühe laohoone püstitamine maksimaalse ehitusaluse pindalaga kuni 1400 m2. Kavandatavad tegevused on kooskõlas Kärdla linna üldplaneeringuga. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 10.05.2017–24.05.2017 ning selle käigus laekunud arvamuste olemasolul toimub avalik arutelu 30.05.2017 kell 16.00 Hiiu Vallavalitsuses (Keskväljak 5a, Kärdla 92413). Planeeringuga on võimalik tutvuda Hiiu Vallavalitsuses või internetis aadressil: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=49671