Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Keskväljaku osas

Hiiu Vallavolikogu tunnistas 16.02.2017 otsusega nr 335 Keskväljaku (37101:006:0023) osas kehtetuks Kärdla Linnavolikogu 19.08.1999 otsusega nr 208 kehtestatud Keskväljak-Hiiu-Eha-Põllu vahel asuva kvartali detailplaneeringu. Detailplaneering ei sea Keskväljaku osas ehitusõigusi, seda pole ellu viidud ning selle lahendus on iganenud. Kärdla linna üldplaneering näeb ette Keskväljaku liikluskorralduse muutmise ja väljaku rekonstrueerimise. Kärdla Keskväljak praeguses ruumilahenduses ei paku kaasaegse linnaväljaku hüvesid ning ei ole väärikas maakonnakeskuse süda. Hiiu Vallavalitsuse eesmärk on väljakuala arendamisel lähtuda arhitektuurivõistluse võidutöö põhilahendustest. Järgmise etapina määratakse Keskväljaku alale avaliku menetluse käigus projekteerimistingimused. Otsusega saab tutvuda internetis aadressil: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=47763