Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Tormi tänava elamukvartali detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine

Hiiu Vallavolikogu 19.01.2017 otsusega nr 331 tunnistati Tormi tn haljasala osas kehtetuks Kärdla Linnavolikogu poolt 27.11.200 otsusega nr 175 kehtestatud „Tormi tänava elamukvartali detailplaneering“ mis nägi ette haljasala jaotamise mitmeks maaüksuseks. Tänapäeval ei ole mitme maaüksuse moodustamise järele vajadust. Otsusega ei muutu maaüksuse ruumilised tingimused. Otsusega saab tutvuda internetis aadressil: http://avalik.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?type=12&id=46650