Kuhu minna?

toopakkumised banner 225x90

kärdla sadama bänner

turism 225x90

Maakorraldusliku detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Kärdla linna Heltermaa mnt 31 maaüksusel

Hiiu Vallavolikogu 21.09.2017 otsusega 384 otsustati tunnistada Heltermaa mnt 31 maaüksuse osas kehtetuks Kärdla Linnavalitsuse 17.03.1999 korraldusega nr 111 kehtestatud „Hiiu tänava- Heltermaa maantee ja Nuutri jõe vahelise ala detailplaneering“. Maaüksusele määratud sihtotstarve tulenes hoone kunagisest kasutusest katlamajana. Hoone omanikud soovivad hoone ümber ehitada majutushooneks, mis tagaks hoone kasutuselevõtu ning ala korrastamise. Otsusega saab tutvuda internetis aadressil: https://atp.amphora.ee/hiiuvv/index.aspx?o=599&o2=11806&itm=54187